Otizm

Otizm Spektrum Bozukluğu sosyalleşme, iletişim kurma gibi temel işlevlerin gelişmesinde gecikme ve sapmaların yaşandığı, sınırlı ve tekrarlanan davranışların görüldüğü tanı grubudur. Otizm Spektrum Bozukluğu günümüzde çok sık rastlanmakta olan ve belirtileri erken çocukluk hatta bebeklik dönemlerinde dahi gözlemlenebilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Spektrum denmektedir çünkü ağır, orta ve hafif formları vardır. Ayrıca otizmli kişinin zeka düzeyine ve işlevselleğine göre düşük, orta ve yüksek fonksiyonlu otizm gibi nitelendirmeler yapılabilmektedir. Otizme benzer özellikler göstermesine rağmen tanı ölçütlerini tam karşılamayan vakalarda ise Atipik otizm terimi kullanılmaktadır. Otizmin ilaçla tedavisi mümkün değildir. Etkinliği ispatlanmış tek tedavi yöntemi ise yoğun psiko-eğitsel terapilerdir. Otizm belirtilerinin erken çocukluk döneminde saptanması ve derhal yoğun psiko-eğitsel terapiye başlanması tedavi açısından hayati önem taşır. Özellikle hafif otizm, yüksek fonksiyonlu otizm ve atipik otizm vakalarında erken yaşta başlanan yoğun eğitim terapileri çocuğun normal gelişim gösteren akranlarını gelişimsel açıdan yakalayabilmesini hatta zaman zaman bazı gelişim alanlarında normal akranlarının önüne geçebilmesini sağlamaktadır.

Simya Çocuk Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık olarak otizm spektrum bozukluğu, gelişim gecikmeleri ve yetersizliği yaşayan çocukların psiko-pedagojik eğitim ve sağaltım çalışmalarını multi-disipliner yaklaşım içerisinde uzman hizmet ekibi ile yürütmekteyiz.